Denna årsredovisning beskriver Fortes (dåvarande FAS) verksamhet för budgetåret 2014. Fler årsredovisningar hittar du under sidan ”Årsredovisningar”.

FAS uppdrag är att fördela medel till den bästa forskningen inom områden som anges av regeringen. År 2012 markerade det sista året i det regerings uppdrag som formulerades 2008 i en forsknings- och innovationsproposition och omfattade fyra år. En tydlig profil i den propositionen, och därmed för FAS, var omfattande satsningar på ett antal områden som av regeringen bedömdes som strategiska när det gällde att uppnå högsta forskningskvalitet och nytta. De särskilda förstärkningar som gällde FAS: arbetslivsforskning och forskning om alkohol, narkotika och tobak, var under 2012 i funktion genom stöd till centrumbildningar, program- och projektstöd, där merparten av medlen gick till centra och program. Under år 2012 gällde de flesta besluten om forskningsstöd i FAS styrelse därför stöd till projekt.

Samtidigt presenterades den nya forskningspropositionen som ska gälla för perioden 2013–2016. Om propositionen antas av riksdagen kommer den att innebära betydande tillskott av medel för vårdforskning och forskning om åldrande och hälsa. Vårdforskning blir i så fall ett nytt område för FAS vilket ställer nya krav på kompetens och beredningskapacitet och FAS har förberett sig för detta utvidgade uppdrag.