Forte (tidigare FAS) har ett regeringsuppdrag att återkommande dokumentera och informera om kunskapsläget när det gäller frågor som rör forskning om elöverkänslighet. En arbetsgrupp ledd av professor Anders Ahlbom har sammanställt denna rapport.