Forskning möter samhälle är Fortes underlag till regeringens forskningspolitiska proposition 2016. Rapporten visar på möjligheterna att bättre och effektivare utnyttja den svenska forskningens infrastruktur samt öka kvaliteten i såväl grund- som behovsstyrd forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Det övergripande målet är att främja en långsiktig kunskapsbildning samtidigt som forskningsresultaten snabbare kan komma till nytta i samhället. Därmed kan målen för befolkningen om ett inkluderande arbetsliv, god hälsa, vård och social omsorg samt livskvalitet, jämlikhet, trygghet, delaktighet och valfrihet komma att uppfyllas i högre grad än tidigare.

Rapporten överlämnades till regeringen den 21 oktober 2015.