Forte (dåvarande FAS) fick 1997 ett regeringsuppdrag att redovisa en forskningsöversikt och utvärdering av såväl svenska som internationella forskningsresultat inom området elkänslighet och hälsorisker av elektriska och magnetiska fält (EMF).

Utredningen genomfördes av en arbetsgrupp bestående av forskaren Ulf Bergqvist, bitr. överläkaren Lena Hillert och FoU-handläggaren Elisabeth Birke. Arbetet resulterade i denna slutrapport, bestående av två delar samt bilagor. I den första delen finns bakgrundsinformation om hantering av elektromagnetiska fält. I den andra redovisas resultaten gällande hälsorisker av elektromagnetiska fält i olika frekvensområden, hälsorisker av separat mobil telekommunikation och elöverkänslighet.