Familjemodellen står stark, men den ser inte ut på ett enda sätt: en mamma, en pappa och barn. Vilka andra familjemodeller med krav på gott föräldraskap finns idag? Hur jämställda är vi egentligen i Sverige – och i övriga Europa?

Var finns familjen i den forskning som FAS (nuvarande Forte) finansierar? Frågan kan verka lite långsökt men är trots allt berättigad. Rådet finansierar forskning om arbete, välfärd och hälsa, men har inte tidigare lyft fram familjen som ett särskilt område.

Om man söker i FAS projektdatabas på ord relaterade till familj kommer ett par hundra träffar. Väljs enbart ordet familj handlar det om ett sjuttiotal träffar. Det kan gälla den nya papparollen och delad föräldraledighet, familj och arbetsliv i vid mening, barnafödande och demografi, globala familjer och transnationella nätverk, familj och funktionshinder, socialtjänstens ingripande när barn far illa, samkönade familjebildningar, åldersrevolutionens följder för familjen, om barnomsorg och skola.

”Det våras för familjen” är en del av en serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter.