I den här boken diskuteras bl.a. vad som hände med den svenska välfärdsmodellen under 1990-talets kris och vilka konsekvenser krisen fick.

Går det att lita på välfärdsstatens försörjningssystem när man blir äldre? Håller välfärdsstaten på att avvecklas eller ersättas av något annat? Den offentliga utredningen Välfärdsbokslut för 1990-talet har satts in i ett sammanhang och tolkats.