Behovet av arbetskraft ökar i Sverige, ändå har personer med utländsk bakgrund svårt att konkurrera om jobben. Beror det på diskriminering? Har den rådande samhällsstrukturen betydelse? Vilka blir konsekvenserna?

Segregation och utanförskap omfattar både kön, social klass och etnicitet. Forskare anser att segregationen har ett mönster som går att påverka med planering.

Det är några av de frågor som behandlas i Fortes (dåvarande FAS) populärvetenskapliga kunskapsöversikt. Den vänder sig till politiker, personer som arbetar med integrations- och diskrimineringsfrågor, utbildningsansvariga och en intresserad allmänhet.