Under 2022 betalade Forte ut 826 miljoner kronor i forskningsmedel. Dessutom beviljades 641 miljoner kronor i nytt forskningsstöd som ska betalas ut under kommande år.

I tider när välfärden och arbetsmarknaden ställs inför utmaningar efter pandemin och i dagens ekonomiska oro har kunskap inom Fortes områden stor betydelse. En viktig del i insatserna under 2022 var strategiskt arbete med att utveckla vision och mål för verksamheten liksom att vidareutveckla våra större forskningssatsningar inom bland annat psykisk hälsa.

Publikationen beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2022. Det är inte den reviderade versionen av årsredovisningen.

Fler årsredovisningar hittar du på sidan ”Årsredovisningar”.