Under 2020 har Forte betalat ut forskningsmedel om cirka 743 miljoner kronor. Vi beviljade också 555 miljoner kronor i nytt forskningsstöd under året. Totalt bedömdes 1 405 ansökningar av Fortes beredningsgrupper.

År 2020 har varit ett år kantat av utmaningar och präglat av en osäkerhet inför framtiden. Coronapandemin har kastat ljus på problem i samhället som tidigare varit mindre synliga. Forte har varit lyhörda inför nya kunskapsbehov och snabbt tagit initiativ till ett flertal utlysningar och kommunikationsinsatser som kan bidra med viktiga kunskapsunderlag kring krisens konsekvenser. Forte kan se tillbaka på ett år med stor aktivitet och viktiga satsningar i skuggan av pandemin.

Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2020. Fler årsredovisningar hittar du på sidan ”Årsredovisningar”.