Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att gruppen äldre blir större inom den närmaste tioårsperioden. Behovet av aktiviteter, vård och omsorg kan då antas öka.

Hur mår då de äldre, och hur lever de? Genom forskning kan samhället öka kunskapen om äldres livssituation. Hälsa, boendemiljö, arbete och ekonomi är några av de områden som svenska äldreforskare studerat och berättar om i den här populärvetenskapliga kunskapsöversikten. Forskningsresultaten kan bidra till att skapa förutsättningar för en aktiv tillvaro med livskvalitet på äldre dar.

Fortes (dåvarande FAS) pocketbok vänder sig till politiker, yrkesverksamma inom området, utbildnings-ansvariga och en intresserad allmänhet.