Forte är sedan 2014 ny part och administrativt ansvarig för forskningsprogrammet Vinnvård. Vinnvård stödjer forskningsprojekt och forskare som vill öka samverkan mellan hälso- och sjukvård, social omsorg, forskning och näringsliv för att se till att forskningsresultat omsätts till praktik.

Programmet, som startade 2006 med finansiering från Vårdalstiftelsen, VINNOVA, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, omfattar totalt 150 miljoner kronor och 20 forskningsprojekt, ett fellowship-program samt forskarskola. I styrelsen sitter nu representanter från tre av parterna: Forte, Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer information om programmet finns på vinnvard.se