Forte är sedan 2014 part och administrativt ansvarig för forskningsprogrammet Vinnvård. Vinnvård stödjer forskningsprojekt och forskare som vill öka samverkan mellan hälso- och sjukvård, social omsorg, forskning och näringsliv för att se till att forskningsresultat omsätts till praktik.

Programmet, som startade 2006 med finansiering från Vårdalstiftelsen, VINNOVA, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, omfattar totalt 150 miljoner kronor, 20 forskningsprojekt och ett fellowship-program. I styrelsen sitter nu representanter från två av parterna: Forte och Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer information om programmet finns på vinnvard.se