I forskningspropositionen 2016, ”Kunskap i samverkan” fick Forte i uppdrag att genomföra en särskild satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Satsningen ska ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Satsningen görs mot bakgrund av det identifierade behovet av att utveckla, nya former för styrning inom välfärden. I forskningspropositionen 2016 skriver regeringen att kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsbaserad och innovativ hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

Forte har tillförts medel mellan 2017 och 2020 för att genomföra satsningen.

Kontaktpersoner