Det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning genomför regelbundet utlysningar för att stärka kunskapsläget inom socialtjänsten. Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom programmet.

Kommande utlysningar

Programmets nästa utlysning kommer att öppna hösten 2022, och avser planeringsbidrag med finansieringsstart 2023. Planeringsbidraget kan användas för olika aktiviteter i syfte att möjliggöra ett framtida forskningsprojekt eller -program. Det kan exempelvis handla om att testa en idé i en pilotstudie eller att utveckla samverkan/samskapande med relevanta målgrupper.

Mer information om utlysningen, så som datum, storlek på bidraget och andra villkor, kommer att presenteras under 2022.

Treårsplan för kommande utlysningar inom programmet

Programmet har ett tioårigt perspektiv, vilket ger en unik möjlighet för långsiktig och strategisk planering för utlysningar och bidragsformer inom programmet. Forte har tagit fram en ny plan för utlysningar och bidragsformer för åren 2023–2025.

Läs treårsplanen för  utlysningar 2023-2025 inom programmet för tillämpad välfärdsforskning »

Relaterat innehåll