Det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning genomför regelbundet utlysningar för att stärka kunskapsläget inom socialtjänsten. Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom programmet.

Kommande utlysningar

Programmets nästa utlysning kommer att öppna hösten 2023 med planerad finansieringsstart våren 2024. Den preliminära planen är att utlysningen kommer att omfatta bidrag för tre- till fyraåriga forskningsprojekt, sexåriga forskningsprogram och praktiknära forskartjänster.

Kommande utlysningar inom programmet

Programmet har ett tioårigt perspektiv, vilket skapar förutsättningar för långsiktig planering av programmets utlysningar. Nuvarande plan för utlysningar omfattar utlysningar där projektstarten är planerad till och med år 2025.

Läs om kommande utlysningar inom programmet för tillämpad välfärdsforskning »

Relaterat innehåll