Det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning genomför regelbundet utlysningar för att stärka kunskapsläget inom socialtjänsten. Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom programmet.

Kommande utlysningar

Programmets nästa utlysning kommer att öppna hösten 2022, och avser planeringsbidrag med finansieringsstart 2023. Planeringsbidrag ges för att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med bland annat olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt för att ge möjlighet att göra en pilotstudie.

Mer information om utlysningen, så som datum, storlek på bidraget och andra villkor, kommer att presenteras under våren 2022.

Treårsplan för kommande utlysningar inom programmet

Programmet har ett tioårigt perspektiv, vilket ger en unik möjlighet för långsiktig och strategisk planering för utlysningar och bidragsformer inom programmet. Forte har tagit fram en plan för utlysningar och bidragsformer för åren 2020–2022, och en ny plan för kommande år håller på att tas fram.

Läs treårsplanen för  utlysningar 2020-2022 inom programmet för tillämpad välfärdsforskning »

Relaterat innehåll