Forte-centra är forskningsmiljöer som är särskilt framstående inom Fortes ansvarsområden. Till våra Forte-centra ger vi finansiellt stöd som ska komplettera universitetens basresurser och ge större möjlighet till  långsiktiga och strategiska satsningar på forskning. Här kan du läsa om våra nuvarande Forte-centra.

Forte-centra inom åldrande

AgeCap – Forte-centrum för åldrande och hälsa

AgeCap är en tvärvetenskapligt centrumbildning för samarbete mellan fem forskargrupper från olika discipliner vid Göteborgs universitet. Det gemensamma målet är att möjliggöra äldre personers kapabilitet. Läs mer om AgeCap

Aging Research Center – Forte-centrum för forskning om äldre

Aging Research Center (ARC) är ett flervetenskapligt forskningscentrum i samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. Vid ARC bedrivs forskning inom fyra huvudsakliga områden: Livslängd, sjuklighet och funktion, behandling och vård av äldre personer, hälsotrender och ojämlikhet samt hjärnans åldrande. Läs mer om ARC

CASE – Forte-centrum för forskning om åldrande och stödjande miljöer

CASE, Center for Ageing and Supportive Environments i Lund, fokuserar på äldre och på de miljöer där de lever. Hur bör utemiljön, kollektivtrafiken och bostäderna utformas för att stödja aktivitet och hälsa på äldre dar? Läs mer om CASE

Forte-centra inom arbetsliv

CBF – Kroppen i arbete – från problem till potential

Centrum för Belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle forskar om varför belastningsskador uppstår, hur de kan förhindras och om det finns effektiva botemedel. Läs mer om CBF

METALUND – Forte-Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle

Forskargruppen blandar medicinsk och teknisk kunskap och har fullt fokus på att identifiera vilka riskfaktorer i arbetsmiljön och den yttre miljön som påverkar människor hälsa. Läs mer om Metalund

UCLS – Uppsala Center for Labor Studies

Globaliseringen leder till ett ökat förändringstryck på både företag och länder. Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) undersöker om arbetsmarknadspolitik av nordisk modell bidrar till eller hämmar den omställningsförmåga som krävs. Läs mer om Uppsala Center for Labor Studies

Stockholm Stress Center – Forte-centrum för interdisciplinär forskning om arbetsrelaterad stress och hälsa

Varför blir vi sjuka av stress, och hur behandlar och förebygger man sådan sjukdom? Vid Stockholm Stress Center söker man svaret på sådana frågor. Läs mer om Stockholm Stress Center

Forte-centra inom folkhälsa

CHESS – Forte-centrum för hälsa och samhälle

– Vi är intresserade av vad som bestämmer folkhälsan i ett land och varför hälsan för olika grupper i samhället utvecklas olika, säger professor Denny Vågerö vid CHESS, Centre for Health Equity Studies vid Stockholms universitet/Karolinska institutet. Läs mer om CHESS

EpiLife – Forte-centrum för forskning om samspelet mellan mental och fysisk hälsa

Den övergripande frågan för forskarna vid EpiLife, Sahlgrenska akademin i Göteborg, är att se hur kropp och själ samverkar över hela livsprocessen. Läs mer om EpiLife

soRAD – Forte-centrum för studier om alkohol och droger

SoRAD, centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, forskar om konsumtionsmönster när det gäller alkohol- och drogbruk och vilka konsekvenser det för med sig, bland annat socialt och kulturellt. Läs mer om soRAD

UCGHR – Forte-centrum för global hälsoforskning

”Folkhälsa är en global fråga som berör såväl individen som samhällen och nationer.” Det säger professor Peter Byass, chef för Forte-centrum för global folkhälso­forskning vid Umeå universitet. Läs mer om Umeå Centre for Global Health Research

Forte-centra inom välfärd

REMESO – Forte-centrum för forskning om arbete och välfärd i ett mångetniskt samhälle

Vid REMESO, det nya Forte-centret vid Linköpings universitet, kommer en forskargrupp att studera migration och integrationsfrågor i förhållande till arbetsmarknadens och välfärdsstatens omvandling. Läs mer om REMESO

SOFI – Forte-centrum för forskning om social förändring och ojämlikhet över livsförloppet

Centrumet Social Change and Inequality across the Life Course vid SOFI, Stockholms universitet, kommer bland annat att utvärdera friskolereformen och göra en ny levnadsnivåundersökning. Läs mer om SOFI