I dag pågår 32 forskningsprojekt, åtta postdokprojekt, sju forskningsprogram och fyra forskningsnätverk med finansiering genom det nationella programmet för arbetslivsforskning. De har beviljats finansiering genom två olika utlysningar som genomfördes 2017 respektive 2019.

Finansierat genom utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2019”

I utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2019” efterfrågades forskning som kan bidra till ökad inkludering av underrepresenterade grupper i arbetslivet, hur villkor och förutsättningar för att organisera och utföra arbete kan förbättras, hur arbetslivet kan anpassas till demografiska förändringar och hur förekomsten av hot och våld i arbetslivet kan minska. Totalt beviljades sju forskningsprogram, 19 forskningsprojekt och fyra forskningsnätverk finansiering.

Läs mer om den forskning som finansieras genom utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2019” »

Finansierat genom utlysningen ”Arbetslivsforskning 2017”

Utlysningen ”Arbetslivsforskning 2017” var den första inom Fortes nationella forskningsprogram för arbetslivsforskning. Inom utlysningen beviljades 13 projektansökningar och åtta postdokansökningar finansiering om totalt 61 miljoner kronor.

Läs mer om den forskning som finansieras genom utlysningen ”Arbetslivsforskning 2017” »