International Postdoc Fellowship Programme (COFAS) är ett postdok-program som ska skapa möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte mellan olika länder. Programmet gör det lättare för forskare att arbeta över gränserna, genom att erbjuda ekonomiskt stöd för arbete i andra länder.

Skapar möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte

COFAS är ett program för forskare med doktorsexamen, som ska bidra till ökad internationalisering och forskarrörlighet. Det drivs av Forte och stöds av Marie Skłodowska-Curie-programmet inom EU:s ramprogram Horisont 2020. Vårt mål är att COFAS ska främja den internationella forskarrörligheten och det internationella forskningssamarbetet inom hälsa, arbetsliv och välfärd. COFAS ger också en unik möjlighet till kompetensutveckling och karriärutveckling hos den enskilda forskaren.

För utresande och inresande forskare

Inom COFAS erbjuder vi två olika typer av bidrag:

  • Forte Outgoing International Postdoc (FOIP) – för utresande forskare
    Bidraget ger svenska forskare inom Fortes ansvarsområden möjlighet att arbeta vid en utländsk forskningsinstitution. Tiden utomlands ska ge den sökande ökad kunskap och kompetens om forskning inom Fortes ansvarsområden.
  • Forte Incoming International Postdoc (FIIP) – för inresande forskare
    Bidraget ger utländska forskare inom Fortes ansvarsområden möjlighet att arbeta vid en svensk forskningsinstitution. Utbytestiden ger möjlighet för forskare i andra länder att bidra till kunskaps- och kompetensutbyte med det svenska forskarsamhället.

Att söka bidrag

Att ansöka om bidrag genom COFAS är möjligt när Forte publicerar en utlysning på vår webbplats. Ansökningarna bedöms i två steg av en internationell panel. Urvalet baseras dels på den sökandes meriter, dels på den forskningsplan som presenteras i ansökan.

I nuläget har vi inga planerade framtida utlysningar inom COFAS. Besök vår webbplats för att hålla dig uppdaterad på eventuella förändringar.

Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som tidigare har finansierats genom COFAS: