International Postdoc Fellowship Programme (COFAS) var ett postdok-program 2009-2018 för att skapa möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte mellan olika länder.

COFAS var ett program för forskare med doktorsexamen, som skulle bidra till ökad internationalisering och forskarrörlighet. Det drevs av Forte 2009-2018 med stöd av Marie Skłodowska-Curie-programmet inom EU:s ramprogram Horisont 2020. Målet med COFAS var att främja den internationella forskarrörligheten och det internationella forskningssamarbetet inom hälsa, arbetsliv och välfärd. COFAS gav också en unik möjlighet till kompetensutveckling och karriärutveckling hos den enskilda forskaren.

Finansierade COFAS Fellows

Ett 60-tal forskare har fått bidrag genom COFAS-programmet. Här hittar du information om fellows som finansierats genom utlysning 1 till 3 i COFAS 2.

Forte Outgoing International Postdoc fellowships (FOIP)

 • Fellow

  Från

  Till

 • Kristina Edvardsson

  Umeå universitet

  La Trobe University, Australien

 • Susanne Rautiainen Lagerström

  Karolinska Institutet

  Division of Preventive Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, USA

 • Daniel Arvidsson

  Lunds universitet

  University of Southern Denmark, Danmark

 • Emma Björkenstam

  Karolinska Institutet

  University of California, USA

 • Nina-Katri Gustafsson

  Stockholms universitet

  University of Cambridge, Storbritannien

 • Anders Herlitz

  Göteborgs universitet

  Rutgers University, USA

 • Anna Bergström

  Uppsala universitet

  University College, Storbritannien

 • Carl Magnus Bjurgren

  Institutet för Näringslivsforskning

  University of Missouri, USA

 • Brigitte Suter

  Malmö högskola

  Fudan University, Kina

 • Nicolas Olsson-Yaouzis

  Stockholms universitet

  University College, Storbritannien

 • Zheng Chang

  Karolinska Institutet

  University of Chicago, USA

 • Björn Lindström

  Karolinska Institutet

  University of St Andrews, Storbritannien

 • Amber Beckley

  Stockholms universitet

  Duke University, USA

 • Marlene Makenzius

  Karolinska Institutet

  Kisumu Medical Education Trust KMIT, Kenya

 • Sara Raposo

  Karolinska Institutet

  Harvard T.H Chan School of Public Health, USA

 • Cecilia Nakeva von Mentzer

  Uppsala universitet

  Cincinnati Children's Medical Hospital, USA

 • Daniela DeBono

  Malmö högskola

  European University Institute, Italien

Forte Incoming International Postdoc fellowships (FIIP)

 • Fellow

  Från

  Till

 • Radosveta Dimitrova

  Tilburg University, Nederländerna

  Stockholms universitet

 • Ann-Kristin Kölln

  University of Twente, Nederländerna

  Göteborgs universitet

 • Isabelle Letellier

  Kungliga tekniska högskolan

  Stockholms universitet

 • Marta Miklikowska

  Örebro universitet

  Örebro universitet

 • Paola Mosquera

  Umeå universitet

  Umeå universitet

 • Jeroen Hendriks

  Umeå universitet

  Linköpings universitet

 • Juta Kawalerowicz

  University of Oxford, Storbritannien

  Linköpings universitet

 • Bronwyn Brew

  University of Newcastle, Australien

  Karolinska Institutet

 • Albert Banerjee

  York University, Kanada

  Stockholms universitet

 • Astrid Indekeu

  Karolinska Institutet

  Karolinska Institutet

 • Hannah Louise Brooke

  Karolinska Institutet

  Karolinska Institutet