Forte Magasin är Fortes forskningsmagasin med populärvetenskapliga artiklar. I Forte Magasin presenterar vi ett axplock av den forskning vi finansierar – det vill säga tvärvetenskaplig forskning om och för människan.

 • Forte Magasin nr. 1/2019

  Forte Magasin nr. 1/2019

  I nya Forte Magasin erbjuder vi reportage med vetenskapliga uppdateringar i aktuella samhällsutmaningar och intervjuer med forskarna bakom resultaten. I detta nummer lyfter vi frågor om tillit till samhällets institutioner, förutsättningar för framtidens äldreomsorg, det nya digitala vårdlandskapet och arbetsvillkoren för en ny generation sjuksköterskor.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Forte Magasin 4

  Forte Magasin 4: Nya perspektiv

  I Forte Magasin 4 presenterar vi en mix av forskarintervjuer och spännande krönikor som representerar verksamheter som arbetar med delar av de utmaningar som Forte-finansierad forskning ska möta.

  Publicerad: 2016

  Läs mer
 • Forte Magasin 3

  Forte Magasin 3: Upptäckter för livet

  Nya tankar och idéer, förändringar och förbättringar för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forskning för barn, unga och äldre.

  Publicerad: 2015

  Läs mer