Forte arbetar aktivt med kommunikation för att skapa kännedom om den forskning vi finansierar och bidra till dialogen kring våra områden. Arbetar du i ett Forte-finansierat projekt som lett till intressanta forskningsresultat? Då vill vi gärna veta mer!

Forte sprider kunskap genom att sammanställa och kommunicera forskning och forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt, skapa mötesplatser för dialog och samverkan mellan forskare, samhällsaktörer och praktiker och genom att kommunicera kring aktuella frågor inom Fortes områden.

Vi bevakar ständigt den forskning vi finansierar för att kunna planera vår kommunikation och lyfta spännande forskningsresultat. Det kan till exempel vara genom vår tidning Forte Magasin, frukostseminarier, sociala medier, rapporter eller andra insatser.

Skicka in ett tips

Arbetar du i ett Forte-finansierat projekt eller program som lett till viktiga forskningsresultat, påverkan på policy eller praktik eller som på annat sätt bidragit till samhällsutvecklingen? Tipsa då gärna oss på Forte!

För att skicka in ditt tips fyller du i en webbenkät med kortfattad information om ditt projekt. Vi hör av oss om vi behöver mer information!

Skicka in ditt tips via enkäten