Nu söker vi chefer till två nya avdelningar på Forte: Forskning och utvärdering samt Kommunikation. Båda tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid, och sista ansökningsdag är den 11 december.

Avdelningschef – Forskning och utvärdering

Vi söker en Avdelningschef till vår nya avdelning för Forskning och utvärdering. På avdelningen arbetar 18 medarbetare som är forskningssekreterare, forskningsadministratörer, utredare och analytiker. Avdelningen ansvarar för att utlysa forskningsmedel, internationella samarbeten samt att leda utvärderingar och analyser med syfte att kartlägga kunskapsläget och identifiera nya forskningsbehov inom Fortes ansvarsområden. Ditt ansvar blir att leda och utveckla den nya avdelningen utifrån Fortes övergripande mål och uppdrag. Läs mer »

Kommunikationschef

Vi söker nu en kommunikationschef till Forte. Inom kommunikation arbetar för närvarande 4 medarbetare. Fortes kommunikationsverksamhet syftar till att främja en aktiv dialog och samverkan kring våra ansvarsområden och bidra till att skapa förutsättningar för att den forskning vi finansierar ska komma till nytta i samhället. Ditt ansvar blir att leda och utveckla Fortes kommunikationsverksamhet utifrån Fortes övergripande mål och uppdrag. Läs mer »