Till avdelningen Forskning och utvärdering med 17 medarbetare söker vi nu en forskningssekreterare. Avdelningen ansvarar för utlysning och beredning av forskningsansökningar samt analyser och utvärderingar av Forte-finansierad forskning.

Rollen som forskningssekreterare innebär att du planerar och leder arbetet med utlysningar och genomför beredningsarbetet med att bedöma och prioritera ansökningar av bidrag i samverkan med externa experter. Du har också ansvar för att bidra till utvecklingen av kvalitet och effektivitet i arbetsprocesserna.

Rollen innebär också omvärldsbevakning, att följa kunskapsutvecklingen inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd samt att bidra till Fortes forskningskommunikation. En forskningssekreterare samverkar också med andra aktörer och företräder Forte nationellt och internationellt.

Tjänsten är på heltid till och med 2018-02-28 med möjlighet till förlängning. Ansök senast 15 augusti 2017.