Nya ledamöter ska utses till Fortes styrelse för perioden 2019–2021. Elektorerna, som utsetts av landets lärosäten, har nu valt en valberedning som ska ta fram förslag på nya ledamöter. I december röstar elektorerna om vilka ledamöter som ska väljas in i Fortes styrelse.

Valberedning för Fortes styrelse

  • Per Carlsson, Södertörns högskola
  • Olle Frödin, Lunds universitet
  • Ulrika Haake, Umeå universitet
  • Mikael Nordenmark, Mittuniversitetet
  • Anna Strömberg, Linköpings universitet
  • Ulrika Winblad, Uppsala universitet
  • Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås

Kort om valprocessen

Var tredje år utses nya ledamöter till Fortes styrelse. Fortes styrelse består av totalt 11 ledamöter, samt en ordförande. Ordföranden och fyra ledamöter utses av regeringen, övriga sju ledamöter utses via ett elektorsval. Lärosätena utser 55 elektorer som ska representera Sveriges forskare i Fortes elektorsförsamling. För att kunna bli elektor krävs vetenskaplig kompetens och en anställning om minst 40 % inom de ämnesområden som är aktuella för Forte. Mer om processen går att läsa i förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd (2012:520).