På grund av omständigheterna kring COVID-19 får Forte just nu frågor om förlängning av dispositionstid för forskningsmedel. Förfrågningar om förlängning hanteras enligt Fortes ordinarie rutiner.

Bidrag från Forte inkluderar alltid ett års extra dispositionstid, vilket till exempel betyder att medlen för ett treårigt projekt får användas under fyra år. Det innebär en möjlighet att hantera fördröjningar upp till ett år inom ramen för befintlig dispositionsrätt. Vid behov av ytterligare förlängning gör projektledaren en förfrågan i Prisma, enligt Fortes ordinarie rutiner. Du bör inte göra detta innan omfattningen av fördröjningen är känd, det vill säga senare under året.

Så ansöker du om förlängd dispositionstid »