I Fortes utlysning av programbidrag för 2016 inom totalt 104 ansökningar. Under hösten kommer alla ansökningar att bedömas av fem internationella expertpaneler.

360 miljoner kronor ska fördelas

Den 31 maj stängde Fortes utlysning av programbidrag inom fem strategiska forskningsområden. Utlysningens totala budget är 360 miljoner kronor för sex år, och inom varje område kommer 3 till 4 program att beviljas bidrag. Totalt inkom 104 ansökningar, fördelat mellan de olika forskningsområdena. Flest ansökningar (28 st) skickades in för området ”Åldrande, befolkning och hälsa”.

Bilden nedan visar fördelningen av alla inkomna ansökningar.

Bedöms av internationella expertpaneler

För alla fem områden har Forte tillsatt särskilda paneler, där samtliga består av sju internationella experter och två svenska allmänföreträdare. De kommer att bedöma ansökningarna bland annat utifrån programmets vetenskapliga kvalitet och relevans i relation till samhällets behov, utifrån samverkan med relevanta samhällsaktörer, samt utifrån programledarens och forskargruppens forskningskompetens. Alla bedömningskriterier hittar du på programbidragens utlysningssida.

En sammanställning av utlysningens paneler hittar du här.

När får jag mitt bidragsbeslut?

Fortes styrelse kommer den 17 november att ta beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag, utifrån panelernas förslag. Kort därefter kommer du som har ansökt att bli meddelad ditt bidragsbeslut.