Forte utlyser konferensbidrag och gästforskarbidrag en gång om året. I mitten av augusti 2017 öppnar årets utlysningar för båda bidragsformerna.

Konferensbidrag 2017

Bidraget avser stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Bidraget från Forte kan som regel bara svara för en liten del av den totala kostnaden för konferensen. Maximalt uppgår bidragsbeloppet till 300 000 kr.

Gästforskarbidrag 2017

Syftet är att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för unga forskare. Gästforskarbidraget delas ut för maximalt 6 månader.

Beviljade belopp varierar efter kostnadsläget i värdlandet. Maximalt uppgår beloppet till 500 000 kr.

Tidplan

Båda utlysningarna öppnar i mitten av augusti och stänger under hösten 2017. Bidragsbeslut planeras till november 2017.