I december öppnar Forte en utlysning för forskning om insatsers betydelse för återgång i arbete. Forskningen ska öka kunskaperna om vilka faktorer och åtgärder som bidrar till att antingen förebygga sjukskrivning eller att sjukskrivna personer återgår i arbete. Målgruppen för forskningen är personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd.

Utlysningen avser ansökningar om treåriga projektbidrag. Totalt har Forte avsatt 40 miljoner kronor för utlysningen. Studierna ska genomföras i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen. Forskningsprojekten ska vara utformade och av sådan vetenskaplig kvalitet att rapporterna kan utgöra underlag för evidensgradering. Vidare ska forskningsprojekten använda de utfallsmått för återgång i arbete som Försäkringskassan presenterade i en rapport 2016 (diarienummer S2016/03610/SF delvis).

Kontakta gärna följande personer  i landsting/regioner vid intresse att genomföra en studie:

Fullständig information om utlysningen kommer i samband med att utlysningen öppnar i december 2017. Utlysningen stänger i mitten av februari 2018.

Beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering tas under våren 2018.