Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova öppnar i mars 2018 en gemensam utlysning för forskning om psykisk hälsa hos nyanlända barn och ungdomar, samt hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Satsningen omfattar totalt 150 miljoner kronor över sex år.

Satsning för psykisk hälsa hos barn och ungdomar inom utsatta grupper

Barns och ungdomars psykiska hälsa, delaktighet och etablering i samhället är en av vår tids stora samhällsutmaningar. För vissa grupper av unga är utmaningarna särskilt stora. I vår öppnar Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en ny gemensam utlysning om psykisk hälsa hos nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

De forskningsmiljöer som finansieras ska vara tvärvetenskapliga och bygga på nyskapande idéer som har potential att utvecklas till innovationer. Forskningen ska göras i samverkan mellan flera forskargrupper nationellt och internationellt, och när så är lämpligt även med aktörer inom exempelvis skola, hälso- och sjukvård och näringsliv etc, samt med barn, ungdomar, föräldrar och andra anhöriga.

Budgetram

Gemensamt har Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova avsatt 150 miljoner kronor över sex år för utlysningen. Bidrag beviljas för 3 år med möjlighet till 3 års förlängning.

Vem kan söka?

Enskild forskare med svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Det är endast tillåtet att delta i en ansökan om bidrag som sökande eller medverkande i denna utlysning.

Bidraget kan inte sökas av dig som har eller samtidigt söker ett annat bidrag till forskningsmiljö vid Vetenskapsrådet eller ett bidrag inom rådsprofessorsprogrammet.

Bidraget kan inte heller sökas av forskare som rekryterats inom den särskilda satsningen på internationell rekrytering av framstående forskare. Vid frågor om behörighet, vänligen kontakta Winnie Birberg, winnie.birberg@vr.se.

Utlysningen är öppen 27 mars till 8 maj

Utlysningen öppnar den 27 mars 2018 på Vetenskapsrådets webbplats, vr.se, och stänger den 8 maj 2018.

Fullständig information om utlysningen samt instruktioner för att ansöka publiceras i samband med att utlysningen öppnar.

Gemensam satsning har gjorts även tidigare

Under perioden 2012–2017 genomförde Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en gemensam satsning för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Då avsattes totalt 300 miljoner kronor till forskning inom området.