I mitten av april öppnar Forte en utlysning för forskning om arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer. Särskild vikt kommer att läggas på hur forskningen kan komma till användning i den praktiska verksamheten och hur den adresserar kunskapsluckor.

Utlysningen avser ansökningar om projektbidrag i tre år. Utöver hög vetenskaplig kvalitet kommer Forte att lägga särskild vikt vid samverkan med parter i den praktiska verksamheten och hur projekten kan bidra till de kunskapsluckor och frågeställningar som framkommit i en rapport som Forte tagit fram och som publiceras på forte.se den 31 mars.

Fullständig information om utlysningen kommer i samband med att utlysningen öppnar den 19 april 2016. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2016. 

Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas i september 2016.