NordForsk har beviljat 41,8 millioner NOK till två Nordic Centres of Excellence under programmet Solving the Gender Paradox, där Forte är medfinansiär. Centrumen ska bidra till kunskapen om hur de nordiska länderna ska förbättra könsbalansen inom forsknings- och innovationsområdet.

De nordiska länderna toppar europeiska och globala jämställdhetsmätningar. Men inom forsknings- och innovationsområdet rankar de nordiska länderna bara på ett europeiskt genomsnitt. NordForsks initiativ “Solving the Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area” är ett reaktion på denna paradox.

Programmets första utlysning annonserades i december 2015, och vid sista ansökningsdag hade totalt 10 ansökningar inkommit. Utifrån bedömningarna från en internationell expertpanel har NordForsks styrelse beslutat att finansiera två Nordic Centres of Excellence:

  • Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation (NORDICORE). Projektledare: Professor Mari Teigen, Oslo Universitet. Finansiering: 21,8 miljoner NOK.
  • Beyond the Gender Paradox: Women’s Careers in Technology-driven Research and Innovation in and outside of Academe. Projektledare: Professor Gabriele Griffin, Uppsala University. Finansiering: 20,0 miljoner NOK.

Båda centrumen kommer att presentera sitt arbete på Gender Summit i Bryssel 8-9 november 2016.

Programmet är finansierat av NordForsk tillsammans med Forte, Finlands Akademi, Centrum för forskning på Island (Rannís) och Norges Forskningsråd. Målet med initiativet är att hitta svar på varför forsknings- och innovationsområdet inte följt med i utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle, och att identifiera åtgärder som kan räta ut obalansen.

Läs mer om Gender in the Nordic Research and Innovation Area.