För att stärka forskningen inom områden med betydande behov och samhälleliga utmaningar utlyste Forte under 2016 programbidrag inom fem prioriterade forskningsområden. Nu utlyser vi även projektmedel inom två av dessa områden: Åldrande och hälsa, respektive ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Den 6 april 2017 öppnar Forte två utlysningar av treåriga projektbidrag: ”Forskning om åldrande och hälsa” samt ”Forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel”. Sista ansökningsdag för båda utlysningarna är den 18 maj 2017.

Ansökningsprocessen sker i ett steg med fullständig projektansökan. Då ansökningarna kommer att granskas av internationella experter är det viktigt att din ansökan skickas in på engelska. Ansökan görs via Prisma. Saknar du ett konto i Prisma, skapa ett redan nu.

Att söka medel i dessa utlysningar är möjligt även om du deltar med samma eller likartad ansökan i årets öppna utlysning av bidrag till forskningsprojekt. Fullständig information om utlysningarna samt instruktioner för ansökan publiceras i samband med att utlysningarna öppnar den 6 april.