I dag öppnar steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning av bidrag till forskningsprojekt och juniorforskarbidrag. Utlysningen är öppen för dig vars projektskiss accepterats i steg 1 av respektive utlysning.

I skissen skulle tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Den fullständiga ansökan ska innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod, samt en för projektet relevant litteraturgenomgång. Även projektets teoretiska utgångspunkter ska beskrivas. Du ska också beskriva projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområden mer utförligt.

Beslut gällande din projektskiss har skickats ut via epost samt finns publicerat i Prisma. I steg 2 har du, vars projektskiss accepterats, möjlighet att skicka in en fullständig ansökan till Forte.

Då Forte får in ett stort antal skisser i den årliga öppna utlysningen har vi inte möjlighet att ge motivering till besluten i steg 1. För de ansökningar som skickas in i steg 2 ges alltid ett yttrande i samband med beslut.

För mer information och instruktioner, besök sidorna för respektive bidragsform:

Viktiga datum

18 maj 2017 kl. 17:00 – Sista dag för fullständig ansökan

I slutet av september – Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering