211 ansökningar om projekt- och juniorforskarbidrag har accepterats till steg 2 i ansökningsprocessen för den årliga öppna utlysningen 2019. Om din skissansökan accepterats har du nu möjlighet att skicka in en fullständig ansökan till Forte.

I steg 1 av Fortes årliga öppna utlysning 2019 inkom 932 skissansökningar gällande bidrag till forskningsprojekt och juniorforskarbidrag. Av dem har nu 211 accepterats till steg 2.

Beslut gällande din projektskiss har skickats ut via e-post samt finns publicerat i Prisma. Då Forte får in ett stort antal skisser i den årliga öppna utlysningen har vi inte möjlighet att ge motivering till besluten i steg 1. För de ansökningar som skickas in i steg 2 ges alltid ett yttrande i samband med beslut.

För information och instruktioner kring den fullständiga ansökan, besök utlysningens webbsida.

Årliga öppna utlysningen 2019 – steg 2 »

Postdokbidrag

Du som ansökt om postdokbidrag och gått vidare till steg 2 kommer att få en separat bekräftelse via e-post. Beslutet meddelas på måndag den 15 april. Du kan även att se information om din ansökan i Prisma. Observera att du inte ska skicka in en ny ansökan för postdokbidrag.

Hur bedömdes min ansökan?

Beslutet har fattats efter bedömning av tio beredningsgrupper med olika inriktning. Vilken beredningsgrupp som bedömt din ansökan beror på ämnesområdet för din forskning. Grupperna består av ledande forskare och företrädare för Fortes olika ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. I varje grupp ingår även allmänföreträdare som bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen.

Läs mer på sidan Bedömning och beslut »