Alla landets socialchefer får under hösten chansen att efterlysa vilken forskning som de anser viktigast på socialtjänstområdet.

Det är kunskapsmyndigheterna Forte och SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som vill ringa in önskemålen för de närmaste tio årens forskning. I veckan går cirka 300 enkäter ut. De insatser och metoder som socialtjänsten erbjuder – och ibland tvingar på – individer kan ofta vara omfattande, säger Yvonne Thilander, socialdirektör i Norrköping.

– Socialtjänstens insatser kan ha stor inverkan på personers liv. Utifrån det så granskas ofta korrektheten i vår handläggning, ”gör vi saker rätt”. Det är sällan vi granskas eller ifrågasätts för vilken evidens eller kunskap det finns för insatser eller metoder vi erbjuder, det vill säga ”gör vi rätt saker”.

Yvonne Thilander välkomnar en fokusförskjutning där större vikt läggs vid kunskapen om vilken effekt socialtjänstens insatser har på sikt.

– Det skulle skapa en mer hållbar socialtjänst utifrån ett klientperspektiv. Men detta är väldigt svårt för varje kommun att klara av på egen hand, och då är det tacksamt att det nu tas initiativ på nationell nivå.

Även brukar- och frivilligorganisationer kommer under hösten att kunna påverka inriktningen på framtida forskning inom socialtjänsten. Deras enkätsvar kommer att komplettera bilden med ett viktigt användarperspektiv.

Utöver enkäternas inventering av önskemål och behov har man satsat på workshoppar och andra typer av kunskapsinhämtning. Arbetet är grunden för ett tioårigt finansieringsprogram för ny välfärdsforskning. Programmet är ett regeringsuppdrag som leds av projektledare Stella Jacobson, Forte. SBU bidrar med sin särskilda kompetens via projektledaren Therese Åström.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärd »

Kontakt

Stella Jacobson, Forte, tel 08-775 40 97, stella.jacobson@forte.se
Therese Åström, SBU, tel 08-412 32 86, therese.astrom@sbu.se