I december öppnar steg 1 i Fortes årliga öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag. Utlysningen är öppen för alla projekt inom Fortes övergripande ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bidragsformer

Projektbidrag

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt som delas ut för maximalt 3 år. Bidraget delas ut till forskare som har lägst en doktorsexamen.

Juniorforskarbidrag

Juniorforskarbidragen är ett projektbidrag som beviljas för 4 år och delas ut max sex år efter disputation. Syftet är att främja unga forskare. Bidraget ska täcka minst 40% av lönen för juniorforskaren.

Postdok-bidrag

Postdok-bidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer. Bidragen ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget kan sökas upp till två år efter disputation, delas ut för 2 år och ska motsvara en heltidslön.

Här kan du läsa mer om Fortes bidragsformer.

Ansöks i två steg

Ansökningsprocessen är indelad i två steg: I steg 1 ska forskaren lämna in en projektskiss till Forte. När utlysningen stänger i februari tar Fortes beredningsgrupper beslut om vilka projektskisser som accepteras till steg 2.

I steg 2 för ansökningar om projektbidrag och juniorforskarbidrag får forskaren möjlighet att skicka in en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska skickas in senast i maj. I steg 2 för ansökningar om postdok-bidrag blir forskaren ombedd att komplettera sin ansökan med avhandling och övriga skrifter i elektroniskt format.

Viktiga datum

December – Steg 1 i utlysningen öppnar

Februari – Sista dag för ansökan

Mars – Ansökningarna förbereds av Fortes beredningsgrupper

April – Beslut om vilka ansökningar som accepteras till steg 2 skickas ut. Steg 2 i utlysningen öppnar

Maj – Sista dag för fullständig ansökan och kompletteringar

September/oktober – Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering