Den 5 december 2019 öppnar steg 1 i Fortes årliga öppna utlysning 2020. Utlysningen är öppen för alla projekt inom Fortes övergripande ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Syftet med den årliga öppna utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt.

För närmare beskrivning av de forskningsområden som Forte stödjer, se sidan Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen.

Bidragsformer

Projektbidrag

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt som delas ut för maximalt tre år. Bidraget delas ut till forskare som har lägst en doktorsexamen.

Juniorforskarbidrag

Juniorforskarbidragen är ett projektbidrag som beviljas för fyra år och delas ut max sex år efter disputation. Syftet är att främja unga forskare. Bidraget ska täcka minst 40 procent av lönen för juniorforskaren.

Postdokbidrag

Postdokbidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer. Bidragen ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget kan sökas upp till två år efter disputation, delas ut för två år och ska motsvara en heltidslön.

Viktiga datum

5 december 2019: Steg 1 i utlysningen öppnar

4 februari 2020, kl. 14:00: Sista dag för ansökan

Februari – April: Ansökningarna granskas av Fortes beredningsgrupper

16 april 2020: Beslut om vilka ansökningar som accepteras till steg 2 skickas ut. Steg 2 i utlysningen öppnar för fullständiga ansökningar.

14 maj 2020 kl. 14.00: Sista dag för fullständig ansökan

20 maj 2020: Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar om postdokbidrag som beviljas finansiering

September/oktober 2020: Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar om projektbidrag och juniorforskarbidrag som beviljas finansiering

Mer information om den årliga öppna utlysningen »