Sex forskningsprojekt beviljas medel om totalt 7,4 miljoner euro genom det nordiska programmet för digitalisering av offentlig sektor. Den finansierade forskningen syftar till att hitta nya digitala lösningar för offentlig sektor och genomförs i samarbete mellan nordiska, baltiska och brittiska forskare.

Det nordiska programmet för digitalisering av offentlig sektor utlyste medel under hösten och vintern 2019/2020. Totalt inkom och bedömdes 75 ansökningar. Svenska forskare har varit framgångsrika och är representerade i fem av de sex projekt som får finansiering, varav som projektledare i ett av dem.

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan NordForsk, Forte, Innovationsfonden Danmark, Norges forskningsråd, Finlands akademi, Estlands forskningsråd, Lettlands ministerium för utbildning och forskning samt the Economic and Social Research Council, som är en del av UK Research and Innovation.

– Jag är övertygad om att samarbetet kommer att öka kvaliteten på de digitala lösningar som nu ska utvecklas för den offentliga sektorn. Jag tror också att de digitala lösningarna kommer att nå en större publik och komma till nytta i större utsträckning än om projekten hade varit enbart nordiska, säger Arne Flåøyen, direktör för NordForsk.

De finansierade forskningsprojekten

Nordic eHealth for Patients: Benchmarking and Developing for the Future

Projektledare: Maria Hägglund, Uppsala Universitet
Läs mer om forskningsprojektet ”Nordic eHealth for Patients”

Infrastructures for partially digital citizens: Supporting informal welfare work in the digitized state

Projektledare: Brit Ross Winthereik, IT University of Copenhagen
Läs mer om forskningsprojektet ”Infrastructures for partially digital citizens”

Digitalisation of livestock data to improve veterinary public health

Projektledare: Jessica Enrigh, University of Glasgow
Läs mer om forskningsprojektet ”Digitalisation of livestock data to improve veterinary public health”

Critical Understanding of Predictive Policing

Projektledare: Vasileios Galis, IT University of Copenhagen
Läs mer om forskningsprojektet ”Critical Understanding of Predictive Policing”

Collective Intelligence through Digital Tools

Projektledare: Mikko Rask, University of Helsinki
Läs mer om forskningsprojektet ”Collective Intelligence through Digital Tools”

Civic Agency in Public E-service innovation

Projektledare: Jörn Christiansson, IT University of Copenhagen
Läs mer om forskningsprojektet ”Civic Agency in Public E-service innovation”