Den 16 och 17 januari 2019 anordnades det årliga forskarseminariet i Umeå – en mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Nu kan du se intervjuer med några av föreläsarna.

Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Temat för 2019 års seminarium var Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd. Syftet med seminariet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Intervjuer med några av föreläsarna

Tora Nord

Forskaren Tora Nord berättar om sin avhandling Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsnedsättning. Tora Nord menar bland annat att det skett en förskjutning mot att arbetet mer blir en skyldighet än en rättighet även för personer med funktionsnedsättning.

Björn Hvinden

Forskaren Björn Hvinden har medverkat i ett internationellt forskningsprojekt om vad ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning kan betyda. I studien konstateras bland annat att det är stora skillnader i hur långt änderna kommit i arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Sara Hultqvist

Forskaren Björn Hvinden har medverkat i ett internationellt forskningsprojekt om vad ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning kan betyda. I studien konstateras bland annat att det är stora skillnader i hur långt änderna kommit i arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Sophie Karlsson

Sophie Karlsson anser att det skett en tillbakagång när det gäller funktionsnedsattas rättigheter. Hon och Funktionsrätt Sverige är också starkt kritiska till LSS-utredningen.

Läs mer om forskarseminariet på Försäkringskassans webbplats »