Den 13 februari anordnade Forte ett frukostseminarium för att lansera den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning. Nu kan du ta del av inspelningen av seminariet.

Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten.

Forskningsagendan är en färdplan, som kommer revideras och uppdateras vartefter programmet framskrider.

Läs forskningsagendan för programmet om tillämpad välfärd »

Se seminariet om tillämpad välfärdsforskning här: