Forte arrangerade två fullsatta seminarier under Almedalsveckan 2018 om stress och psykisk ohälsa. Under seminarierna diskuterades orsakerna till den ökande psykiska ohälsan, vilka insatser som behövs och vilken kunskap som saknas. Ta del av de inspelade seminarierna här.

Under måndagens seminarium Ett rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt? diskuterades varför den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Vilket stöd behöver barn och unga som drabbas? Och vad kan forskningen bidra med för kunskap?

Se måndagens seminarium här:

På onsdagens seminarium ”Det är mycket nu” – om stress och psykisk ohälsa i dagens Sverige diskuterade vi varför de stressrelaterade besvären ökar, hur och om de kan förebyggas och vilka insatser som behövs. Vilken kunskap finns? Och vilka risker finns för samhället om denna utveckling inte bryts? 

Se onsdagens seminarium här: