Under Almedalsveckan 2019 anordnade Forte två seminarier där vi diskuterade det aktuella kunskapsläget inom två angelägna områden – effekten av alkoholkonsumtion och den ökande ojämlikheten och segregationen i Sverige. Ta del av dem här.

Det första seminariet handlade om effekterna av alkoholkonsumtion. Vilka råd och rekommendationer bör ges för att undvika skador av alkohol? Vilka riktlinjer bör man ha för individer och i samband med större evenemang? Och hur arbetar vi förebyggande på bästa sätt?

Se seminariet Riskabelt från första droppen?  här:

Det andra seminariet tog upp frågor kring segregation och ojämlikhet. Vi lever alltmer segregerat – rika för sig och fattiga för sig. Personer som växer upp i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar har i genomsnitt sämre hälsa och lägre utbildningsnivå, vilket får konsekvenser långt in i vuxenlivet. Redan i barndomen påverkas alltså våra livschanser av vilket område vi bor i.

Se seminariet Klyftorna i Sverige – om den ökande ojämlikheten och segregationen här:

Läs mer om aktuell alkoholforskning i Forte Magasin

Det finns inga hälsovinster med alkohol visar den senaste forskningen. Därför omvärderas nu gamla riktlinjer om hur mycket vi kan dricka utan att riskera hälsan. I senaste numret av Forte Magasin kan du ta del av en intervju med alkoholforskaren, och Fortes huvudsekreterare, Peter Allebeck, som varit med att ta fram de nya rekommendationerna.

Läs artikeln Dricker du mer än du borde i Forte Magasin nr. 1/2019 »