Den 8 februari lanserade Forte agendan för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning, och arrangerade i samband med det ett frukostseminarium om arbetslivets utmaningar. Nu kan du ta del av inspelningen av seminariet.

I den strategiska agendan har vi identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas de kommande åren. Agendan är en slags färdplan för Fortes tioåriga nationella program om arbetslivsforskning.

Se seminariet om arbetslivets utmaningar här.