Hur kan vi i Norden ta hand om flyktingar från Ukraina på bästa sätt? En ny rapport från NordForsk ska ge vägledning baserad på forskning från flera internationella projekt.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Miljoner människor har korsat gränsen in i närliggande länder, och många kommer att komma till Norden.

Omslaget till NordForsks rapport: Ukrainian refugees and the Nordics

Sedan 2020 har NordForsk finansierat sju internationella forskningsprojekt om migration och integration där forskare från alla nordiska länder och Storbritannien ingått. I denna nya rapport presenterar forskarna från dessa projekt sina resultat och analyser som kan hjälpa till att förstå och tillmötesgå de Ukrainska flyktingarnas behov.

Artiklarna i rapporten kommer från ett gemensamt forskningsprogram om migration och integration som Forte är med och samordnar. Läs mer om programmet Joint Nordic-UK research programme on Migration and Integration