Vid årsskiftet inrättas en ny statlig nämndmyndighet för att utreda misstankar om forskningsfusk. Fortes huvudsekreterare Peter Allebeck är en av ledamöterna som ska se till att forskningen följer god forskningssed.

Den 1 januari nästa år införs nya regler för hur man ska hantera oredlighet i forskning. Regeringen har utsett en nämnd som ska utföra en oberoende utredning vid misstanke om fusk. Peter Allebeck kommer tillsammans med tio andra ledamöter från olika högskolor och universitet att ingå i nämnden.

Samtliga förordnanden av ledamöter

Justitieråd Thomas Bull (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen
Professor Peter Allebeck, Forte, Karolinska institutet
Professor Toni Arndt, Gymnastik- och idrottshögskolan
Professor Åke Arvidsson, Högskolan i Kristianstad
Senior professor Margareta Fahlgren, Uppsala universitet
Professor Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet
Docent Björn Petersson, Lunds universitet
Professor Karin Sporre, Umeå universitet
Docent Susanne Tornhamre, Karlstads universitet
Professor Uno Wennergren, Linköpings universitet
Professor Cynthia de Wit, Stockholms universitet

Läs mer på regeringens webbplats