Nu ses användarvänligheten i ansökningssystemet Prisma över. Ta chansen att lämna dina synpunkter i en enkät och delta i det fortsatta utvecklingsarbetet. Sista svarsdag är 21 augusti.

Vetenskapsrådet och forskningsråden Formas och Forte genomför just nu ett projekt för att förbättra formulären och användarvänligheten i det gemensamma ansökningssystemet Prisma.

Vi har kartlagt användarnas behov i intervjuer med sökande och har fått in flera idéer om möjlig utveckling av Prisma. Nu har du chans att tycka till om vilka idéer vi ska gå vidare med!

Enkäten tar bara några minuter att fylla i och innehåller enkla grafiska illustrationer av olika utvecklingsidéer som du får betygsätta och kommentera. Du har även tillfälle att bidra med egna utvecklingsidéer och erbjuds också möjlighet att fortsatt delta och få information om utvecklingsarbetet.

Vad tycker du ska prioriteras i utvecklingen av Prisma? Svara på enkäten senast den 21 augusti!

Svara på enkäten