EU planerar för Horisont Europa, nästa ramprogram för forskning och innovation, som ska lanseras 2021. Vinnova har fått i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer.

Alla svenska forsknings- och innovationsintressenter att få möjlighet att bidra till strategin genom en enkätundersökning. Undersökningen genomförs av Vinnova och kommer att vara öppen från mitten av augusti. Den 29 september blir det också möjligt att diskutera förslag till strategi under ett digitalt seminarium.

I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen tillsammans med synpunkter från aktörerna kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa.

Den 30 oktober ska de svenska myndigheterna lämna sitt förslag till utbildningsdepartementet.

Enkätundersökningen publiceras hos Vinnova i mitten av augusti