EU planerar för Horisont Europa, nästa ramprogram för forskning och innovation, som ska lanseras 2021. Vinnova har fått i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer.

Alla svenska forsknings- och innovationsintressenter har fått möjlighet att bidra till strategin genom en enkätundersökning. Den 29 september blir det också möjligt att diskutera förslag till strategi under ett digitalt seminarium.

I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen tillsammans med synpunkter från aktörerna kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa.

Den 30 oktober ska de svenska myndigheterna lämna sitt förslag till utbildningsdepartementet.