Hjälp till att påverka den framtida forskningen inom socialtjänsten! I enkäten nedan kan du hjälpa oss att hitta de tio viktigaste forskningsområdena utifrån din erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten – eller utifrån egen erfarenhet eller som företrädare för de som tar del av socialtjänstens verksamheter.

Under hösten 2018 genomförde Forte och SBU en enkätundersökning bland samtliga socialchefer och cirka 120 brukar- och intresseorganisationer. I enkäten efterfrågades vilka forskningsfrågor som verksamheten och brukar- och intresseorganisationer själva ser inom socialtjänsten. Svaren sammanställdes till en lista med 159 forskningsfrågor. Men vilka av forskningsfrågorna är allra viktigast för framtida forskning?

Prioritera forskningsområden i ny enkät

Vi vill att du prioriterar de områden du tycker är allra viktigast för framtida forskning i denna enkät. Välj ut de tio viktigaste forskningsområdena utifrån dina erfarenheter av eller synpunkter på socialtjänsten. 

I dessa pdf:er kan du se exempel på teman och målgrupper som rör forskningsfrågorna som skickats in: 

Enkäten är öppen och vi ser gärna att du skickar den vidare till medarbetare och medlemmar. Vi behöver ditt svar senast den 19 februari.

Enkätsvaren bidrar till stärkt socialtjänst på sikt

De högst rankade forskningsfrågorna kommer att bearbetas vidare i en mindre arbetsgrupp med företrädare för både socialtjänsten och brukar- och intresseorganisationer till en slutlig, gemensam lista över de mest angelägna forskningsområdena.

Allt detta används av Forte i arbetet med ett nytt forskningsprogram för välfärdsforskning som ska stärka klient- och praktiknära forskning om socialtjänstens verksamhetsområden samt i SBU:s arbete med sammanställningar av forskning inom socialtjänst. Forte och SBU skriver en rapport av projektet och resultaten samt presenterar dessa vid Forte Talks i slutet av mars 2019.