Forte Talks 2019 – Välfärd för framtiden diskuterar forskare, praktiker och andra aktörer förutsättningarna för en långsiktigt hållbar välfärd. Utmaningar som den åldrande befolkningen, etablering på arbetsmarknaden och den växande andelen osäkra jobb är exempel på frågor som lyfts under konferensens första dag.

Här kan du ta del av några bilder från det första plenarpasset på Forte Talks 2019. Fotograf är Anette Andersson. Fler bilder, samt filmer från tisdagens keynote-presentationer, kommer att publiceras under morgondagen.

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande i Delmi
Vesna Jovic, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Paneldiskussion om framtidens välfärd med Vesna Jovic, Ulf Johansson, Ahmed Abdirahman och Maja Fjaestad