Vetenskapliga publikationer som bygger på resultat från offentligt finansierad forskning ska tillgängliggöras omedelbart och utan fördröjning. Det är målet för cOAlition S, en internationell koalition av forskningsfinansiärer – däribland svenska Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond – som i dag lanserar en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång ska implementeras.

Implementeringsguiden beskriver ingående tre alternativa upplägg och villkor för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Den innehåller även utgångspunkter för de policys som forskningsfinansiärer inom koalitionen avser att införa för att snabba på övergången. Huvudprincipen är att vetenskapliga publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång. Policyn kommer att börja implementeras från 1 januari 2020, och Forte kommer att återkomma med exakt tidplan.

Ethel Forsberg
Ethel Forsberg, generaldirekör

Guiden ger också svar på många av de frågor om initiativet som uppkommit i diskussioner och debatter på internet och i andra forum.

”Vi på Forte är positiva till att implementeringsguiden nu är lanserad. Den klargör många av de frågor som tidigare funnits så att det nu blir tydligare hur omställningen av publikationssystemet för vetenskapliga artiklar ska gå till. För oss som forskningsfinansiär är det viktigt att arbeta för att offentlig finansierad forskning tillgängliggörs omedelbart”, säger Ethel Forsberg, generaldirektör på Forte.

Internationell konsultation

Implementeringsguiden och all annan relaterad information finns på www.coalition-s.org. cOAlition S välkomnar kommentarer och synpunkter på implementeringsguiden, inte minst för att fånga upp om det är några särskilda områden som behöver förtydligas, och inleder därför en internationell konsultationsprocess som är öppen fram tills den 1 februari 2019.

Till konsultationen »

Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond kommer att lansera en svensk konsultationsprocess under veckan. Detaljer kring den och länk kommuniceras inom kort.