Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forte. Han tillträder den 1 januari 2020.

–  Möjligheten att få vara med och bidra till Fortes fortsatta utveckling är mycket glädjande. Jag hoppas att de insikter om samhällets kunskapsbehov som jag fått från olika utredningsarbeten tillsammans med mina erfarenheter från forskningen kan bidra till nya sätt att stödja utmaningsdriven forskning, säger Olle Lundberg.

Olle Lundberg har lång erfarenhet av forskning kring frågor som rör välfärd, åldrande och ojämlikhet i hälsa. Han har haft flera ledande roller i europeiska och nordiska forskningssamarbeten och har varit ansvarig för Forte-centrumet CHESS, som arbetade med att lyfta fram forskning kring hälsa och samhälle. Mellan 2015–2018 ledde Olle Lundberg också Kommissionen för jämlik hälsa, på uppdrag av regeringen.

Ethel Forsberg, generaldirektör

– Olle Lundberg har lång och gedigen erfarenhet av forskning inom våra områden. Han har genom åren rört sig mellan forskning och viktiga samhällsuppdrag, vilket är en styrka. Jag är säker på att han kommer att bidra värdefullt till vår verksamhet, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.

Som huvudsekreterare kommer Olle Lundberg att biträda generaldirektören i den vetenskapliga ledningen av Forte. Han efterträder Peter Allebeck, professor vid Karolinska Institutet, vars förordnande går ut vid årsskiftet.

Olle Lundberg tillträder den 1 januari 2020.