Vilka faktorer fungerar bäst för att förebygga sjukskrivning? Och vilket stöd behöver den som drabbats av sjukskrivning till följd av psykiska besvär för att kunna komma tillbaka i arbete? Det vill regeringen veta mer om och ger därför Forte i uppdrag att under 2018 utlysa medel för forskning på området.

Syftet med satsningen är att ta reda på mer om vilka faktorer och åtgärder som är bäst för att förebygga sjukskrivning och för att sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärtproblematik ska kunna återgå i arbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Ethel Forsberg
Ethel Forsberg, generaldirektör

”Genom ny kunskap kan samhället bättre stötta de personer som drabbas så att de får ändamålsenlig rehabilitering och stöd att återgå i arbete. Därför känns det här uppdraget viktigt och angeläget”, säger Ethel Forsberg, generaldirektör på Forte.

Uppdraget, som är en fortsättning på forskningsprogrammet Rehsam, ska genomföras tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Försäkringskassan.

Forte får också i uppdrag att samordna ett nätverk för de forskningsprojekt som i tidigare och kommande utlysningar beviljats medel för forskning för ökade kunskap om insatsers betydelser för återgång i arbete efter sjukskrivning. Nätverket ska kunna fungera som ett stöd till forskargrupperna så att de kan utbyta erfarenheter och kunskaper.

Om Rehsam

2009 initierade regeringen forskningsprogrammet Rehsam – rehabilitering och samordning. Målet var då att öka den evidensbaserade kunskapsmassan kring rehabilitering av personer som är sjukskrivna, eller riskerar att bli sjukskrivna, på grund av psykiska eller muskuloskeletala problem. Rehsam pågick mellan åren 2009-2014. Forte fick sedan ansvar för att utvärdera forskningsprogrammet. Slutrapporten finns att ta del av här.