Från och med den första januari tillträder nya ledamöter i Fortes styrelse. Joakim Palme, professor i statsvetenskap, fortsätter som styrelseordförande med förordnande till den 30 juni 2022.

Nya ledamöter för perioden 1 januari 2022 och 31 december 2024 har utsetts. Fortes styrelse består av en ordförande och tolv ledamöter. Den 15 december utsågs sju ledamöter av representanter från svenska universitet och högskolor, genom en så kallad elektorsförsamling. Fyra ledamöter utsågs av regeringen i oktober 2021. Fortes generaldirektör, Jonas Björck ingår också i styrelsen.

– Det är en styrelse med bred kompetens kring Fortes områden och de kommer kunna bidra med viktiga delar i Fortes strategiska arbete framöver, säger Jonas Björck, generaldirektör på Forte.

För perioden 2022–2024 består styrelsen av följande ledamöter:

Ledamöter utsedda av elektorsförsamlingen

Ann-Zofie Duvander, professor i sociologi, Mittuniversitetet och professor i demografi, Stockholms universitet

Agneta Herlitz, professor i psykologi, Karolinska Institutet

Jan Ljungberg, professor i informatik, Göteborgs universitet

Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

Per Nilsen, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet

Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds universitet

PerOla Öberg, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Ledamöter utsedda av regeringen

Catarina Eklund Ahlgren, stabschef och chefsjurist, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Torbjörn Dalin, chefsekonom, Kommunal

Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap och kvalitets- och utvecklingschef, Eskilstuna kommun

Eskil Wadensjö, professor emeritus, Stockholms universitet

Övriga styrelsemedlemmar med fortsatt förordnande:

Joakim Palme, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet (ordförande)

Jonas Björck, generaldirektör, Forte